جلسه هم اندیشی به منظور انعقاد تفاهم نامه فیما بین دبیرخانه بینش مطهر استان یزد و دانشگاه شهید مطهری استان یزد به منظور برنامه ریزی ادامه برگزاری دوره های بینش مطهر در سال ۱۴۰۱ برگزار شد و قرار شد دوره های مراحل بینش مطهر در اوایل سال آینده برگزار گردد.

📌 لازم به توضیح است دوره مرحله اول و دوم بینش مطهر در سال ۱۳۹۹ برای دانشجویان دانشگاه برگزار گردید.
🏚 یزد، دانشگاه شهید مطهری
📅 ۸ اسفند ۱۴۰۰

دبیرخانه‌بینش مطهر استان یزد