دبیرخانه بینش مطهر یزد

شبکه تربیتی بر اساس نظام فکری اسلام ناب محمدی

دبیرخانه بینش مطهر یزد از سال 1390 فعالیت خود را در سطح استان یزد آغاز نمود و هم‌اکنون این فعالیت‌ها به تناسب امکانات ادامه یافته و آماد‌ه‌ همکاری با متقاضیان و مراکز علاقمند این طرح می‌باشد و هدف ارائه مجموعه ای از اطلاعات ناب اندیشه اسلامی را براساس نقشه راهی که توسط استاد شهید مرتضی مطهری ترسیم شده است، را دنبال می نماید.

دوره های در حال ثبت نام

تدریس

درخواست تدریس

graduation

کتب

مراکز توزیع کتب بینش مطهر

دوره

درخواست راه اندازی دوره

همکاری

پیشنهاد همکاری پاره وقت با دبیرخانه

گواهی دوره

درخواست گواهی دوره

سوالات

سوالات متداول در مورد دوره

اخبار دبیرخانه

نظرات شما

نظرات بینش پژوهان دوره های قبل