ارسال نظرات

تا به حال فکر کرده اید دوره بینش مطهر چقدر در شما و زندگیتان تاثیر داشته است؟

پویش بینشِ من

زندگی با تولد آغاز نمیشود
با تحوّل آغاز میشود

تا به حال فکر کرده اید دوره بینش مطهر چقدر در شما و زندگیتان تاثیر داشته است؟

🔶🔸 ما منتظر ارسال نظرات و متن های زیبای شما درخصوص تاثیر سیر مطالعاتی شهید مطهری بر روی سبک زندگی مان هستیم، لطفا نظراتتون را با ما به اشتراک بگذارید تا پس از ثبت در سایت دبیرخانه بینش مطهر یزد مورد استفاده مخاطبین عزیز قرار گیرد…

منتظر شنیدن نظرات و پیشنهادات شما در خصوص دوره‌های بینش مطهر هستیم.