به گزارش روابط عمومی دبیرستان دخترانه علوم ومعارف اسلامی شهید مطهری، تفاهم نامه همکاری فی مابین آموزشگاه و دبیرخانه بینش مطهر استان یزد، در روز سه شنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰، با حضور حجت الاسلام سید علی اصغر علوی مسئول دبیرخانه بینش مطهر استان یزد و سرکار خانم اثنی عشری مدیر محترم دبیرستان علوم ومعارف اسلامی شهید مطهری امضا شد.

این تفاهم نامه در راستای همکاری، مشارکت و برنامه ریزی در زمینه برگزاری دوره های آموزشی و دانش افزایی با رویکرد توانمندسازی اعتقادی و معرفتی دانش آموزان منعقد شد و در ۷ ماده و ۲ نسخه به امضای طرفین رسید.

در این جلسه جمع بندی وضعیت اجرایی برگزاری دوره بینش مطهر در سال تحصیلی ۱۴۰۰ برای دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت و بنا شد دوره مرحله دوم بینش مطهر برای دانش آموزان پایه یازدهم نیز برگزار گردد.

دوره مرحله اول بینش مطهر برای این دانش آموزان در تابستان سال جاری به اتمام رسیده بود.