درباره ما

درباره ما

دبیرخانه بینش مطهر یزد از سال 1390 فعالیت خود را در سطح استان یزد آغاز نمود و هم‌اکنون این فعالیت‌ها به تناسب امکانات ادامه یافته و آماد‌ه‌ همکاری با متقاضیان و مراکز علاقمند این طرح می‌باشد و هدف ارائه مجموعه ای از اطلاعات ناب اندیشه اسلامی را براساس نقشه راهی که توسط استاد شهید مرتضی مطهری ترسیم شده است، را دنبال می نماید.