مراکز برگزار کننده در یزد

مراکز برگزار کننده دوره بینش مطهر در استان یزد

مکان و مراکزی در استان یزد که دوره بینش مطهر تاکنون در آنها برگزار شده اند یا در حال برگزاری می باشد.

ردیف
نام مرکز یا شهرستان
مخاطبان
1
حوزه های علمیه خواهران سراسر استان یزد
طلاب
2
دانشگاه فرهنگیان برادران شهیدان پاکنژاد استان یزد
دانشجویان
3
دانشگاه فرهنگیان خواهران پردیس فاطمه الزهرا (س) استان یزد
دانشجویان
4
دانشگاه شهید مطهری خواهران استان یزد
دانشجویان
5
دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد
اساتید، کارکنان و دانشجویان
6
دانشگاه میبد
دانشجویان
7
دانشکده علوم قرآن وحدیث میبد
دانشجویان
8
دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی شهید مطهری استان یزد
دانش آموزان پایه دهم و یازدهم
9
دوره های آزاد سطح شهر یزد
آزاد
10
شهرستان میبد
آزاد
11
شهرستان اشکذر
آزاد
12
شهرستان مهریز
آزاد
13
شهرستان بهاباد
آزاد
14
شهرستان اردکان
آزاد
15
حوزه علمیه حضرت فاطمه الزهرا(س) شهرستان ابرکوه
طلاب