کیفیت اجرای طرح

کیفیت اجرای طرح

با توجه به اهمیت آثار شهید مطهری از یک سو و نیاز مبرم جامعه اسلامی به اندیشه های اسلامی از سوی دیگر، ضرورت پرداختن به آثار شهید مطهری، از واجبات فرهنگی جامعه است. ینش مطهر درصدد ارائه مجموعه ای از اطلاعات ناب اندیشه اسلامی براساس نقشه راهی است که توسط استاد شهید مرتضی مطهری ترسیم شده است که اولا برای انسان نظام فکری اسلام ناب محمدی را ایجاد نماید.
ثانیا این مجموعه منظم از دانش‌های معارف الهی، درربط ونسبت با هم برای مخاطب هدف‌های تربیتی وهدایتی را به ارمغان آورد. دراین راستا ایجاد نظام فکری درافراد ومجموعه ها و نیز تقویت جنبه های ترویجی از طریق تربیت مربی دورکن مهم از برنامه بینش مطهر می باشد.

اهداف کلی

1. ایجاد نظام فکری و بسترسازی اولیه اعتقادی بر مبنای تعالیم الهی و اسلام ناب محمدی.
2. کادر و نیروسازی علمی ‌ـ دینی و تربیت مربی بینش مطهر.
3. کسب توانمندی لازم جهت مواجهه صحیح علمی ‌با اندیشه‌های معارض و انحرافی.
4. پاسخگویی به سؤالات و شبهات اعتقادی جامعه و جوانان برای جلوگیری از پیدایش لغزش و انحراف.
و...

بازسازی و تهیه کتاب‌های استاد مطهری

موسسه بینش مطهر برای ارتقاء بهره‌بری از اندیشه‌های ناب استاد مطهری، اقدام به تنظیم مجدد مطالب و انتشار کتاب‌هایی بر اساس طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری نموده است.
به نسبت نیاز جامعه و شخصیت علمی استاد مطهری متأسفانه نقص‌های جدی در تنظیم آثار شهید مطهری وجود دارد؛ پس از سی سال از شهادت استاد مطهری سزاوار نیست که اولاًآثار منتشر نشده‌ای از ایشان وجود داشته باشد ثانیاً بعضی از کتاب‌های ایشان مانند پانزده گفتار و بیست گفتار به صورت کشکولی و بی‌ربط در چاپ‌های متعددی به جامعه ارائه شود.
موسسه بینش مطهر با توجه به بیش از دو دهه برخورداری از نعمت مواجهه با آثار شهید مطهری در راه‌اندازی طرح مطالعاتی، تلاش نموده است برای جبران نقیصه موجود، در چینش مطالب کتاب‌ها تجدید نظر نموده و موضوعات کتب استاد مطهری را بر اساس طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری با نگاه سیر آسان به مشکل و با رویکرد موضوعی در جهت تسهیل در مطالعه برای شکل‌گیری نظام‌ فکری پیگیری کرده و اقدام به چاپ کتاب‌های استاد نموده است.
مثلا کتاب آزادی انسان انتشارات بینش مطهر از مطالب پنج کتاب انتشارات صدرا گرد آوری شده و برای سهولت دسترسی مخاطب به این موضوع، به صورت یک کتاب مجزا منتشر شده است. لازم به یادآوری است مطالب ارائه شده در کتب بینش مطهر عین مطالب کتب شهید مطهری است و تنها تنظیم مجدد مطالب انجام شده است.

روش اجرای طرح

طرح مطالعاتی بینش مطهر شامل 4 سطح، 11 مرحله و 40 کتاب از مباحث شهید مطهری(ره) و نیز مباحث «بینش و رفتار قرآنی» می‌باشد.
زمان اختصاص یافته به هر مرحله حدود 12 هفته (3 ماه) و هر هفته 3 ساعت (مباحثه بینش‌پژوهان و تدریس استاد) است.
ارکان طرح بینش مطهر مطالعه، مباحثه، حضور در محل کلاس و آزمون می باشد.
در طول دوره، مباحث به صورت حضوری ( هر هفته و ساعت مشخص) تدریس خواهد شد و بینش پژوهان در همان هفته در خصوص همان جلسه و محتوای جلسه تحت نظارت استاد راهنما به مدت یکساعت مباحثه خواهند کرد و استاد راهنما به سوالات بینش پژوهان پاسخ می دهد.

امتیازات

پس از پایان هر کتاب از مباحث مطروحه در آن کتاب آ‌زمون به صورت کتاب باز گرفته شده و به نفرات برگزیده و افرادی که موفق به کسب امتیاز حد نصاب شده‌اند گواهینامه پایان دوره نیز اعطاء‌خواهد شد.
افرادی که توانایی بالقوة مربی شدن را دارند، شناسایی و در دوره‌ فشرده تربیت مربی، شرکت می‌نمایند. آنان این آمادگی را پیدا می‌کنند، تا به عنوان مربی، تدریس همان کتاب را برای گروهی دیگر از اندیشه‌جویان، عهده‌دار شوند.
به همراه کتب، یک عدد لوح فشرده تدریس هم عرضه شده است که بینش پژوه می تواند تهیه نماید. وجود کتب درسنامه به همراه هر کتاب، به عنوان تکمیل کننده مباحث عرضه شده است.

کلیپ معرفی طرح 2