اساتید دوره بینش مطهر در استان یزد

ردیف
نام و نام خانوادگی 
جنسیت
1
حجت الاسلام سید علی اصغر علوی
آقا
2
دکتر دهقانی اشکذری
آقا
3
دکتر بهزادی
آقا
4
دکتر کمالی
آقا
5
سرکار خانم فلاح
خانم
6
سرکار خانم علوی
خانم
7
سرکار خانم پیله ور
خانم
8
سرکار خانم صمدی
خانم
9
سرکارخانم پوررمضانی
خانم
10
 دست تکمیل است
 
11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
15