جلسه هم اندیشی به منظور هماهنگی مقدمات برگزاری دوره مرحله دوم بینش مطهر ویژه دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان معارف اسلامی شهیدمطهری استان یزد با حضور سرکار خانم اثنی عشری مدیر دبیرستان، سرکار خانم عربی فرهنگی دبیرستان و همچنین حجت الاسلام علوی مسئول دبیرخانه بینش مطهر یزد، آقای زارع مسئول اجرایی دبیرخانه، سرکار خانم فلاح مسئول واحد خواهران دبیرخانه و سرکار خانم صمدی رابط دبیرخانه برای پیگیری امورات دوره در دبیرستان برگزار شد.

یزد، دبیرستان دخترانه معارف اسلامی شهید مطهری استان یزد