برگزاری دوره #مرحله_دوم طرح مطالعاتی آثار #شهید_مطهرے (بینش مطهر) ویژه دانشجویان دانشگاه میبد

با محوریت کتب :

1⃣ سیره نبوی 2⃣ مسئله تبلیغ 3⃣ مسئله نفاق 4⃣ سیره امیرالمؤمنین

آخرین مهلت ثبت‌نام : پایان ١۴ آذرماه

هزینه دوره : ٢۵ هزار تومان

همراه با اعطای گواهی

فرآیند ثبت‌نام
https://idpay.ir/b2-meybod/250000