شیوه نامه برگزاری دوره تربیت مربی و مدرس کشوری آثار شهید مطهری

– ویژه اساتید حوزه و دانشگاه و بینش پژوهان رتبه الف ب ج و افراد علاقه مند به تدریس آثار شهیدمطهری

– شروع دوره: تابستان 1401

– مدت زمان دوره: به صورت کتاب به کتاب- مدت زمان طرح بسته به فعالیت بینش پژوه متفاوت است

– صدور گواهی کشوری تدریس آثار شهید مطهری

– مبلغ ثبت نام دوره: با تخفیف ویژه 50 هزارتومان

روش اجرای دوره:

هر یک نفر ثبت نام کننده با یک نفر رابط پشتیبان مرتبط خواهد شد.

دوره به گام به گام پیش می رود و هر گام شامل محدوده ی مقرری کتب به همراه فیلم و فایل صوتی تدریس اساتید دکتر هاشمی گلپایگانی، دکتر غلامی و دکتر سوزنچی و فایل های پیاده سازی شده و پاورپونت است.

رابط پشیتبان یکی یکی گام ها را برای متربی ارسال می نماید و متربی برگزیده مطالب گوش داده از صوت را روی برگه یادداشت و برای رابط پشتیبان خود می فرستد و سپس رابط پشتیبان گام بعدی را برای متربی می فرستد و به همین صورت روند ادامه می یابد تا گام های یک کتاب به اتمام برسد. مدت زمان گذراندن گام ها در اختیار متربی است.

متربیان در  صورت قبولی در آزمون مصاحبه تدریس هر کتاب، می توانند در دوره تربیت مربی کتاب بعدی شرکت نمایند.

متربیانی که در قالب این طرح مصاحبه کتب مرحله اول را با موفقیت به پایان برسانند، گواهی مربی گری و مدرس کشوری مرحله اول توسط موسسه بینش مطهر کشور برای آنها صادر می شود و مشخصات آنها در سایت رسمی بینش مطهر کشور ثبت خواهد شد و مجوز تدریس آثار شهید مطهری در کل کشور خواهند داشت.

✅ بینش پژوه به این دلیل مطالب برگزیده فایل های صوتی را یادداشت می نماید تا بتواند حین تدریس بعدا به آنها رجوع نماید. 

✅ سلسله جلسات هم اندیشی اساتید بین متربیانی که در آزمون مصاحبه تدریس نمره قبولی کسب نمایند، برگزار خواهد شد.

✅ هدف از این طرح، تربیت مربی و مدرس کشوری می باشد. کتاب اول شروع طرح، مربوط به کتاب بینش مطهر و آزادی انسان است و متربی در صورت قبولی در آزمون مصاحبه هر کتاب، می تواند طرح را برای کتاب بعدی ادامه دهد.

برای ثبت نام بر روی لینک زیر کلیک کنید …