مدیر اجرائی موسسه بينش مطهر استان با معاون رسانه، فرهنگسازی و آموزش ستاد امربه معروف و نهی از منکر استان یزد

در این دیدار که در محل ستاد استان برگزار گردید میراللهی، معاون رسانه، فرهنگسازی و آموزش ستاد استان با اشاره به اهمیت موضوع آموزش فریضتین برای آمرین به معروف و ناهیان از منکر خواستار همکاری و هم افزایی موسسه بینش مطهر در تربیت مربیان توانمند بابهره گیری از تعلیمات و آثار شهید آیت‌الله مرتضی مطهری(ره) شد.

زارع نیز با ابراز خرسندی از این دیدار آمادگی موسسه در همراهی و همکاری با ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان را اعلام نمود.

eitaa.com/setadeyazd
:id: @Binesh_yazd