به منظور تامین اساتید برای تدریس دوره های بینش مطهر استان یزد برگزار می گردد:

ثبت نام جلسات مصاحبه تدریس آثار شهید مطهری(ره)

✅ همراه با ارائه گواهی تدریس برای هر کتاب | هزینه ثبت نام ۳۰ هزار تومان

✅ برگزاری جلسات مصاحبه تدریس به صورت حضوری | مدت زمان برگزاری جلسه مصاحبه تدریس 30 دقیقه

✅ اساتید برای تدریس در دوره های بینش مطهر باید توسط موسسه بینش مطهر کشوری مورد تایید قرار گیرند.

توجه: برگزیدگان، به عنوان اساتید در دوره های بینش مطهر استان یزد بکارگیری خواهند شد.

برای ثبت نام بر روی لینک زیر کلیک نمایید..