دبیرخانه بینش مطهر یزد

موسسه فرهنگی - تربیتی
بر اساس نظام فکری اسلام ناب محمدی
مبتنی بر آثار شهید مطهری

دبیرخانه بینش مطهر یزد از سال 1390 فعالیت خود را در زمینه برگزاری دوره های مطالعاتی آثار شهید مطهری در سطح استان یزد آغاز نموده و هم‌اکنون این فعالیت‌ها به تناسب امکانات ادامه یافته و آماد‌ه‌ همکاری با مراکز علاقمند برای برگزاری طرح می‌باشد و هدف ارائه مجموعه ای از اطلاعات ناب اندیشه اسلامی را دنبال می نماید.

graduation

مراکز توزیع

کتب در سطح استان

راه اندازی دوره

ثبت درخواست مراکز

همکاری

همکاری پاره وقت

گواهی دوره

تحویل گواهی دوره ها

سوالات

سوالات متداول شما

جدیدترین اخبار و مطالب

نظرات بینش پژوهان